HR Privacy statement Amega

In dit privacy statement beschrijft Amega hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met:

Amega
Suzanne Kuiper HR Directeur
Laan der Verenigde Naties 95
3316 AK Dordrecht
Tel. 078-6321370
Kvk nummer: 24330162

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amega verwerkt persoonsgegevens over u omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Amega respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt.
Amega verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van u:

 • Naam en adres
 • Contactgegevens (telefoon, email)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Opleidingsniveau
 • Werkniveau en ervaring
 • Bezit rijbewijs
 • Motivatie en CV
 • Andere relevante (ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door betrokkene zoals de e-mails die u stuurt aan ons of een geüploade foto

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Amega verwerkt uw persoonsgegevens vanwege uw sollicitatie. Deze gegevens verwerken wij voor een beoordeling in de werving en selectie en de communicatie met u hierover. 

Hoe lang wij gegevens bewaren

Amega zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen.
Wij hebben een bewaartermijnenbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden.

Persoonlijke gegevens website/contact via email
Uw gegevens die u achterlaat in het sollicitatieformulier als ook u motivatie en CV op onze website of per email worden maximaal 4 weken bewaard na beoordeling van uw sollicitatie.
Mochten wij u gegevens in onze portefeuille willen bewaren zullen wij u gegevens maximaal 2 jaar bewaren. Wij stellen u hiervan per email op de hoogte.

Bezoek website 
Wanneer u onze website bezoekt, worden het IP-adres en de door u bezochte pagina's vastgelegd.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen met derden

Amega kan uw persoonsgegevens met een gelieerde onderneming van Amega Groep B.V., Ames Auto Lease B.V. of Captive Finance B.V. delen.
De gegevens worden alleen gebruikt voor een sollicitatie bij één van die bedrijven danwel als de afdeling HR uw profiel passend vindt op een (andere) vacature bij één van de genoemde bedrijven.

In kaart brengen websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browserervaring te kunnen bieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar personeelszaken@amega.nl. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Amega zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

Naast het recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Amega of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

Beveiliging en bescherming van gegevens

Amega neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze afdeling HR of stuur een e-mail naar personeelszaken@amega.nl. Amega heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Wijzigingen

Amega is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.
Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien in december 2023.