Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2022

Duurzaamheidsverslag

Duurzaam ondernemen is een vast onderdeel in onze bedrijfsvoering. Al tien jaar hebben wij hierop een duidelijke visie. In dit eerste compacte MVO-verslag leest u meer over de praktische uitwerking van ons beleid op het terrein van duurzaam ondernemen.

 

Bekijk duurzaamheidsverslag 

Duurzaamheid

Amega heeft als doel het ontzorgen van klanten door integratie van haar dienstverlening en bieden van heldere en kordate service rondom het product auto in de regio Zuid-Holland-Zuid. Het is voor ons vanzelfsprekend dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt binnen onze bedrijfsvoering. Het is onze ambitie om de duurzame partner in automobiliteit te zijn in onze regio. Duurzaamheid is belangrijk voor ons vanuit onze historie, als toonaangevende automotive organisatie willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol bij het aanbieden van totale mobiliteitsoplossingen aan onze klanten.

Doelstelling

In 2020 is de gemiddelde CO2 uitstoot van de nieuw ingezette auto's onder de 95 gram en voor bedrijfswagens onder de 147 gram per kilometer. In 2012 zijn wij gestart om duurzaamheid verder te professionaliseren binnen onze organisatie. Er gebeurde al veel, maar wij wilden meer. Met een externe expert op duurzaamheid hebben we onze strategie bepaald en de bijbehorende doelstellingen. Tevens hebben wij een stuurgroep opgericht, waarin per vestiging een manager vertegenwoordigd is om het vastgestelde beleid te implementeren en nieuwe activiteiten te ontplooien. De stuurgroep komt halfjaarlijks samen om de voortgang te bewaken en kennis te delen. 

Wat is duurzaamheid voor ons?

Duurzaamheid gaat voor ons over ondernemen, inspelen op veranderingen, verantwoordelijkheid nemen en je continu verder professionaliseren om toekomst 'proof' te zijn. Duurzaamheid gaat over onze producten en diensten, maar ook over onze eigen impact als organisatie op de maatschappij. De focus van onze duurzaamheidsactiviteiten liggen op het thema milieu, omdat wij daar de grootste impact hebben.

De auto is onlosmakelijk verbonden met de brandstof die erin gaat en de emissies die eruit komen. Duurzame mobiliteit gaat over het reduceren van emissies in de keten. Je kunt de ontwikkelingen van nieuwe technieken in de autobranche niet meer los koppelen van de ontwikkelingen van alternatieve brandstoffen. Als wij de totale emissies willen reduceren moeten we samenwerken in de keten.

Onze strategie

Duurzaamheid kan alleen een succes worden als wij samenwerken. Onze duurzaamheidsstrategie is ontwikkeld vanuit klantperspectief en onze eigen verantwoordelijkheid als organisatie

Missie

Het bieden van totale mobiliteitsoplossingen voor onze klanten, gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu, zonder de duurzaamheid binnen onze eigen organisatie uit het oog te verliezen.